Beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği, 2019 yılında Vehbi Karagöz önderliğinde TEİAŞ çalışanlarının da sağladığı destekle kurumsal kimliğini kazanmıştır.

Derneğimiz, Türkiye ve savaş bölgelerine gıda, giyim, nakdi yardım, ısınma, barınma, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda destekte bulunmuş; bizi bekleyenler var şiarıyla çıkılan bu yolda savaş, kıtlık, doğal afet, salgın hastalık gibi birçok unsurun etkilediği dezavantajlı topluluklara destek sağlamaya devam etmektedir.