Misyonumuz

Dünya üzerindeki tüm mazlum insanlara Türkiye’nin uzandığı yardım ellerinden olmaktır. Logomuzdaki dünya, vizyonumuzun küreselliğine, tam merkezindeki Türkiye, mazlum coğrafyaların tek ve son umudu Türkiye Cumhuriyeti’ne vurgu yapmaktadır. Logomuzdaki el ise, ülkemizin mazlumlara uzattığı yardım ellerinden biri olan Beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği’nin görevini simgelemektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde, ‘dış güçler’ tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı oluşturulan önyargıları kırmak ve yaraları sardığımız kadar sosyal ve kültürel faaliyetlerle, insanlara Türk-İslam ahlakını yeniden hatırlatmak ve sevdirmek, Türkiye sevdalısı nesiller yetiştirmektir.

Suriye’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonrasında edindiğimiz tecrübeyi, Balkanlar, Kafkaslar, Türki Cumhuriyetler, Irak, Afganistan, Pakistan ve tüm gönül coğrafyalarımıza yaymak ve aktarmak nihai hedefimizdir.

Vizyonumuz

Türkler; tarihin en eski çağlarından beri dünyanın dört yanına adaleti, sevgiyi ve merhameti götürmüş bir millettir. Günümüzde tüm mazlum coğrafyalarda TÜRK BEKLENEN’dir. Vizyonumuz beklendiğimiz her yerde olmak, yaraları sarmak ve gönüller yapmaktır.

Çeşitli yardımlarla mazlumların yaralarını sardığımız kadar, kendi dilleri ve kültürlerine baskı ve zulümle yabancılaştırılmış olan Türkmen ve akraba topluluklara ve bu insanların çocuklarına güzel dilimiz Türkçeyi öğreterek, devletimizin mesajlarının kardeş ve akraba topluluklara ulaştırılmasını kolaylaştırmak diğer önceliğimizdir.