Beklenen Uluslararası İnsani Yardım Derneği, 2019 yılından bu yana dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyette bulunan uluslararası bir yardım kuruluşudur.